Hafriyat

HafriyatTaş, toprak, moloz, demir gibi malzemelerin İnşaat alanından alınarak, o bölgenin şekil alması hizmetine hafriyat denir.

Taş, toprak, kayalık, kumlu arazinin, taşıma, kazıma, yumuşatma, parçalama yöntemleri ile istenilen şekilde biçimlendirilerek hafriyat işlemi gerçekleştirilebilmektedir.

Günümüzde gelişen teknoloji çok önemlidir çünkü hafriyat ve kazı işlerinde makinaların, yoğun ve etkin olarak kullanılmasını sağlar.

Hafriyat kazı çalışmaları başlamadan önce, gerekli ruhsat işlemlerinin ve izinlerinin tamamlanmış olması gerekmektedir.

Hafriyat kazı işlemi çok ciddi olumsuz sonuçlar doğurabilecek bir çalışma olduğu için, hafriyat kazı çalışmasının deneyim bilgi sahibi mühendis ve teknik personel gözetiminde yapılması gerekmektedir. Hafriyat kazı çalışmasında yaşanabilecek aksaklıklar, telafisi mümkün olmayan mal ve can kayıplarına neden olacaktır.

Hafriyat sahasına bitişik binaların temellerinde meydana gelebilecek toprak kaymaları, binaların yıkılmasına sebep olabilir. Bu sebeple hafriyat kazı alanında çalışmaya başlamadan önce, geniş kapsamlı inşaat risk sigortası yapılması önem taşır.

Hafriyat kazı çalışmasına başlamadan önce, hafriyat sahası içinde canlı varlık olmadığı, mutlaka ayrıntılı bir şekilde kontrol edilmelidir. Yine hafriyat çalışması yapılacak saha içinde maddi zarara neden olabilecek, zarar görmesi muhtemel eşya ve malzemelerin bulunmadığının tespiti yapılmalıdır.

Ak Karot İnşaat olarak hafriyat sektöründe verilebilecek tüm hizmetleri vermekteyiz. Bina yıkım İşleri, hafriyat işleri, moloz yıkım ve hafriyata dair tüm hizmetler konusunda sizlere destek oluyoruz.

Hafriyat

Hafriyat


Gaziantep Akkarot İnşaat Hafriyat atım çalışması

telefon whatsapp mail